شیر خسته

هرکی فهمید که بریدی میخواد از تنت ببره

واسه شیر خسته ،موشم،یلی میشه و میغره

تا بدونن شدی خسته،همه میپرن به جونت

تیکه تیکتو می دزدن،حتی قلب مهربووونت

دیگه تسلیم میشی وقتی ،توی گله ی شغالا

آشناهارو ببینی که غریبن دیگه حالا

حتی اونایی که روزی،همه یاور بودن و کس

وقتی افتادی میبینی که میشن به شکل کرکس

وقتی قیمت شهاااامت کمتر از قیمته نونه

وقتی نقل نقد و سکست،هر شغالی مهربونه

نون تو خون زدن یه عادت، هر حماقتی رشااادت

قربونت برم خدایا تورو می خوان واسه حاجت

دیگه انگار وقته اونه از خدا هم با خبر شد

زیر بارون رفت و با عشق ،بود و موند و خیس تر شد

باید از این من خودخواه،مرد و عاشقونه دل کند

وقته اونه ما نذاریم،که یه دلال بگه دل چند!!!!

دل بی قرار پاک چند؟؟؟

عاشقای سینه چاک چند؟؟؟

مهربونی ،هم زبونی
حتی دل های هلاک چند؟؟؟

خنده ی از ته دل چند؟؟؟

تن و جون و آب و گل چند؟؟؟

حتی روزهای جوونی

آدمای ساده دل چند؟؟؟

(رضا صادقی....آهنگ شیر خسته)

/ 3 نظر / 3 بازدید